NEN 3140

Keuren

NEN 3140

Een NEN 3140 keuring is een uitgebreide inspectie van elektrische installaties en apparatuur om te controleren of deze voldoen aan de veiligheidsnormen van de Nederlandse norm NEN 3140. Deze norm is opgesteld om ervoor te zorgen dat werknemers die met elektrische installaties en apparatuur werken, dit veilig kunnen doen.


De keuring is bedoeld om de veiligheid van de elektrische installaties en apparatuur te waarborgen en eventuele risico's voor de gebruikers te verminderen. De NEN 3140 keuring is verplicht voor werkgevers die hun werknemers willen beschermen tegen mogelijke gevaren die gepaard gaan met het werken met elektriciteit.


Tijdens de keuring worden de elektrische installaties en apparatuur geïnspecteerd op diverse veiligheidsaspecten. Zo wordt er onder andere gecontroleerd of er aardlekschakelaars aanwezig zijn om te voorkomen dat bij een defect in de installatie of apparatuur er een elektrische schok ontstaat. Ook wordt er gekeken of de juiste beveiligingen aanwezig zijn om overbelasting en kortsluiting te voorkomen.


Daarnaast wordt er gecontroleerd of de elektrische installaties en apparatuur goed zijn aangesloten en of er voldoende isolatie aanwezig is. Ook wordt er gelet op de aanwezigheid van de juiste signalering en of er een noodstopvoorziening aanwezig is.


Als er tijdens de keuring gebreken worden geconstateerd, worden deze opgenomen in een rapport. Het rapport bevat alle gebreken en adviezen voor herstel. De werkgever dient de geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.


De NEN 3140 keuring moet regelmatig worden uitgevoerd, afhankelijk van het gebruik van de elektrische installaties en apparatuur. Bijvoorbeeld: werkplaatsen en fabrieken moeten de keuring jaarlijks laten uitvoeren, terwijl kantoren dit om de drie jaar moeten doen.


Kortom, de NEN 3140 keuring is een belangrijk instrument om de veiligheid van werknemers die met elektrische installaties en apparatuur werken te waarborgen. De keuring zorgt ervoor dat de elektrische installaties en apparatuur voldoen aan de veiligheidsnormen en dat eventuele risico's voor gebruikers tot een minimum worden beperkt.